Dla firm

Narty dla firm Szczyrk

Narty dla firm Szczyrk

Posia­damy ofertę dla firm, biur podróży, klien­tów grupowych

 

Orga­ni­zu­jemy :

  • Szko­le­nia dla grup zorganizowanych
  • wypo­ży­cze­nie sprzętu narciarsko-snowboardowego
  • orga­ni­za­cja zawo­dów narciarskich/eventów

Zapy­ta­nia do oferty pro­simy kierować

biuro@skitown.pl

tel 511 529 991
Bądź przez for­mu­larz on-line

 

IMG_4218